Instruktör inom HLR

Som sportklubb så kan det vara bra att det finns någon inom klubben som kan HLR (hjärt- lungräddning) och som kan instruera andra hur det fungerar. Att utbilda någon till instruktör inom HLR är något som alla sportklubbar och företag skulle behöva göra.Vi vet i dag att hjärt- och lungräddning är något som kan rädda liv och om fler får kunskapen och kan utföra detta desto säkrare skulle våra idrottsanläggningar bli. Nu behöver inte alla gå en instruktörsutbildning men om någon kan gå den för att sedan instruera resterande personal i omgångar så skulle det vara till en stor fördel för sportklubben.Även företag skulle kunna ta sig en funderare på detta om HLR då kunskapen inom detta känns viktigare än någonsin. Väljer man att utbilda sig som instruktör under en dag så får man lära sig grunderna inom hjärt-och lungräddning men också att vara instruktör. Efter fullgjord dag så får man ett utbildningsbevis att man genomgått kursen och blir även inskriven i ett register som HLR-rådet tillhandahåller.Som instruktör inom HLR så kan du utbilda andra inom området och på sätt öka kunskaperna att rädda liv. Vuxna som barn kan hamna i ett läge där HLR blir livsviktigt och att som privatperson kunna hjälpa till innan ambulanspersonal dyker upp har och kan rädda liv. Så får du möjligheten att lära dig mer om HLR så gör det.